03. Модулі бар теңдеулер

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Теңдеуді шешіңіз: |-x|=-7

  2. Бір айнымалысы бар модулге байланысты есептеңіз: \(\left|\frac{3}{4} x-\frac{1}{2} \right|=\frac{1}{4}\)

  3. Теңдеуді шешіңіз: |2х-5| = 9

  4. Теңдеуді шешіңіз: \(\left|\frac{x+1}{x-1} \right|=1\)

  5. Теңдеуді шешіңіз: х2 + |х| = 6

  6. |x2 + 2x - 3| = 3 неше нақты түбірі бар?

  7. Теңдеуді шешіңіз: 5z2 - 4|z| = 0

  8. Теңдеуді шешіңіз: |5х2 - 3| = 2

  9. Теңдеуді шешіңіз: \(\frac{30}{3+4\left|x\right|} =2\)

  10. Теңдеуді шешіңіз: \(\left|x-1\right|^{\lg ^{2} x-\lg x^{2} } =\left|x-1\right|^{3} \)

Тақырыптың тесті