09. Негізгі тригонометриялық формулалар

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Егер \(\alpha =-\frac{4}{5} ,180^{\circ } <\alpha <270^{\circ }\) болса, онда \(tg \alpha\) мәні:

  2. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{1}{tg\alpha } +\frac{\sin \alpha }{1+\cos \alpha }\)

  3. Есептеңіз: \(2\sin 30^{\circ } -\sqrt{3} \sin 60^{\circ } ctg45^{\circ } tg30^{\circ }\)

  4. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{1-\sin ^{2} \alpha }{\cos ^{2} \alpha } -(\cos \alpha tg\alpha )^{2}\)

  5. Есептеңіз: \(\frac{5\sin \alpha +7\cos \alpha }{6\cos \alpha -3\sin \alpha }\), мұндағы \(tg\alpha =\frac{4}{15}\)

  6. Есептеңіз: \(\sin 105^{\circ }\)

  7. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{\cos (\beta +15^{\circ } )-\cos \beta \cos 15^{\circ } }{\sin \beta \cos 15^{\circ } } \)

  8. Егер \(tg\alpha = \frac{4}{3}\) және \(tg\beta = \frac{1}{4}\) тең болса, \(tg(\alpha +\beta )\) мәні:

  9. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{\cos (\alpha +\beta )+\sin \alpha \sin \beta }{\cos (\alpha -\beta )-\sin \alpha \sin \beta }\)

  10. Есептеңіз: \(tg^{2} (5arctg\frac{\sqrt{3} }{3} -0,25\arcsin \frac{\sqrt{3} }{2} )\)

Тақырыптың тесті