05. Абсолют шамалар

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Өрнектің мәнін есептеңіз: |-14,5| - |-11,3|

  2. Өрнектің мәнін есептеңіз: \(\left|-3 + 2\cdot \left|-5\right|\right|+\left|-11 - 3\right|\cdot 2\)

  3. Өрнектің мәнін есептеңіз: \(-\left|\left(\frac{2}{3} \right)^{2} +\frac{5}{18} -\frac{7}{9} \right|\)

  4. Өрнектің мәнін есептеңіз: \(\left|-\frac{1}{2} +\frac{1}{4} \right|-\left|\frac{1}{8} -\frac{1}{4} \right|\)

  5. Өсу ретімен орналастырыңыз: \(0;\left|-0,5\right|;\left|-1\right|;\frac{1}{3} \)

  6. Модульді есептеңіз: \(\left|\sqrt{7} +\sqrt{5} -5\right|\)

  7. Өрнектің мәнін табыңыз: |a| - |b| + |c| - |d| , при a = -2, b = 3, c = -1, d = -5

  8. Өрнектің мәнін табыңыз: \(|2-\sqrt{5}|-|2+\sqrt{5}|\)

  9. \(\left|-4\sqrt{5} \right|\) және \(\left|-\sqrt{82} \right|\) сандарының арасында орналасқан бүтін санды көрсетіңіз:

  10. Өрнектің мәнін табыңыз: \(\left|\sqrt{7} - \sqrt{5} -\sqrt{2} \right| - \left|\sqrt{5} - \sqrt{7} \right|\)

Тақырыптың тесті