03. Формулалар. Қысқаша көбейту формулалары. Бөлшектің дәрежесі. Көпмүшені жіктеу. Алгебральқ өрнектерді ықшамдау

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Амалды орындаңыз: (b + 2а)(2а - b)

 2. Көпмүше түрінде жазыңыз: (x2+3y)2

 3. Амалды орындаңыз: (3b - 2)(5 - 2b) + 6b2

 4. x2 - 4xy + k үшмүшесіне k-нің орнына қандай өрнекті қойғанда екімүшенің квадраты болады?

 5. Көбейткіштерге жіктеңіз: (а - 2b)3 + 8b3

 6. Өрнекті ықшамдап алып, мәнін табыңыз:

  (х + 2)(х2 - 2х + 4) - (х - 3)(x + 3), мұндағы x = 2

 7. Көбейткіштерге жіктеңіз: a3 + b3 - 2ab(a2 - ab + b2)

 8. Бөлшекті қысқартыңыз: \(\frac{a^{2} + 2ac + c^{2} }{a^{2} + ac - ax - cx}\)

 9. Бөлшекті қысқартыңыз: \(\frac{x^{33} -1}{x^{33} + x^{22} + x^{11} } \)

 10. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{a^{2}-5a+6}{a^{2}+7a+12}\cdot \frac{a^{2}+3a}{a^{2}-4a+4}\)

Тақырыптың тесті