01. Арифметикалық есептеулер. Сандарға амалдар қолдану. Бөлшектерге амалдар қолдану. Жай және кұрама сандар.

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Амалдарды орындаңыз: \(\left(6\frac{3}{8} -2\frac{3}{4} \right)\cdot (-4)+\frac{7}{18} \cdot 9\)

  2. Амалдарды орындаңыз: \(15\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{41} \div 3,75+2\frac{1}{3} \)

  3. Ең үлкен ортақ бөлгішті табыңыз: 6600 және 6300

  4. Ең кіші ортақ еселікті тап: (27;45 және 36)

  5. Бөлшекті тиімді тәсілмен ықшамдаңыз: \(\frac{-2,5\cdot (-6)\cdot 0,9\cdot (-0,36)}{1,2\cdot (-8,1)\cdot 2,5} \)

  6. Амалдарды орындаңыз: \(\frac{3,8\cdot \left(-2\frac{3}{4} \right)+13\frac{3}{5} \div 1,7}{(4,3-7,85)\div 7,1} \)

  7. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{7}{9} \cdot \left(1\frac{2}{7} a-3,6b\right)-2\frac{1}{6} \cdot (1,2a-\frac{6}{13} b)\)

  8. Есептеңіз: 5,1(7)+0,(15)-1,3(21)

  9. Амалдарды орындаңыз: \(5+\frac{1}{4+\frac{1}{3+\frac{1}{2} } } -\frac{1}{5}\)

  10. Амалдарды орындаңыз: \(\frac{\left(4\frac{3}{5} -1\frac{2}{7} \right)\div \left(-4\frac{1}{7} \right)}{\left(14,35-1\frac{7}{20} \right)\div \left(-3\frac{1}{4} \right)} \)

Тақырыптың тесті