2-нұсқа

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: \(\frac{2}{3\sqrt{5} }\)

 2. Екі натурал санның біріншісі екіншісінен 5-ке артық. Ал олардың квадраттарының айырмасы 45-ке тең. Осы сандарды табыңыз.

 3. Теңдеуді шешіңіз: \(\log _{2} (\sin x)=-1\)

 4. х ≤ 5 теңсіздігінің шешімін аралықпен көрсетіңіз

 5. Теңдеуді шешіңіз: \(8^{\sqrt{x^{2} -21} } =64\)

 6. Өрнектің мәнін есептеңіз: \(\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3} }{2} \right)+\arccos \frac{1}{2}\)

 7. \(y=\sqrt{x} \) функциясы графигін түрлендіргеннен кейінгі формуланы табыңыз

 8. \(y=\frac{x^{4} }{4} \) функциясының графигіне абсциссас \(x_{0} =1\) нүктесінде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз

 9. \(\overline{a}(-5;2)\) және \(\overline{b}(-1;2)\) векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз

 10. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{c} {x^{7} y^{7} =128} \\ {x^{7} y^{5} =32} \end{array}\right.\)

 11. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

  \(\left\{\begin{array}{c} {3\cdot 7^{x} -3^{y} =12} \\ {7^{x} \cdot 3^{y} =15} \end{array}\right. \)

 12. \(x^{0,5\log _{5} x} =\frac{5}{\sqrt{x} }\)теңдеуінің түбірлерінің көбейтіндісі

 13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{c} {\lg x-\lg y=\lg 15-1} \\ {10^{\lg (3x+2y)} =39} \end{array}\right. \)

 14. Өрнектің мәнін есептеңіз: \(\frac{4}{7} sin15{}^\circ cos15{}^\circ\)

 15. Теңсіздікті шешіңіз: \(tg\frac{x}{4} <0\)

 16. Күрделі функцияның туындысын табыңыз: \(f(x) = sin{}^{8} 5x\)

 17. Суретте көрсетілген сектордың ауданын табыңыз

 18. Ромб диагональдерінің қатынасы 3:4, ал периметрі 40-қа тең. Ромбтың диагональдерін табыңыз

 19. Кубтың диагональдік қимасының ауданы \(8 \sqrt{3} см^2\)-қа тең. Кубтың толық бетінің ауданын табыңыз.

 20. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{(3a)^{\frac{3}{2} } -(5b)^{\frac{3}{2} } }{3a+\sqrt{15ab} +5b}\)

 21. Бөлшекті қысқартыңыз: \(\frac{x\cdot \left|x-3\right|}{x^{2} -x-6}\)

 22. \(a_{3} =\frac{5}{12} ;d=\frac{1}{6} \) болатын (аn) арифметикалық прогрессияның бірінші, екінші және бесінші мүшелері геометриялық прогрессия құрайды. Осы геометриялық прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз.

 23. Парабола және түзулермен шектелген әрі боялған фигураның ауданын табыңыз

 24. ABCDA1B1C1D1 кубының қыры 6-ға тең. 2В1Е=ЕС1. AEC1D төртбұрышының ауданын табыңыз

 25. Жолда бір журналдың қос парағын тауып алдық. Оң жағында 41-бет, сол жағында 12-бет жазылған. Журнал неше беттен тұрады?

Тақырыптың тесті