1-нұсқа

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Бөлшекті қысқартыңыз: \(\frac{3a-3b}{a^{2} -b^{2} }\)

 2. Екі санның қосындысы 120, біреуінің 40%-ы екіншісінің 60%-ына тең. Осы сандарды табыңыз.

 3. Көпмүшеге түрлендіріңіз: (2а + 2)(4а2 - 4а + 4)

 4. Теңсіздікті шешіңіз: |5 - 2х| < 5

 5. Теңсіздікті шешіңіз: \(\left(\frac{2}{5} \right)^{x} <1\)

 6. Теңдеуді шешіңіз: \(\sqrt{x} +\sqrt{45} =\sqrt{20}\)

 7. Функцияның анықталу облысын табыңыз: \(y=\frac{1}{\sqrt{4-x^{2} } } \)

 8. Теңдеуді шешіңіз: \(tg\left(x-\frac{\pi }{6} \right)=-\sqrt{3}\)

 9. Периметрі 44 см-ге тең параллелограмм диагоналімен әрқайсысының периметрі 30 см

  болатын екі үшбұрышқа бөлінген. Диагональдің ұзындығын табыңыз.

 10. Өрнекті ықшамдаңыз \(\left(2x+1-\frac{1}{1-2x} \right)\div \left(2x-\frac{4x^{2} }{2x-1} \right)\)

 11. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{c} {x^{2} +y^{2} +6x+2y=0} \\ {x+y+8=0} \end{array}\right.\)

 12. Теңдеуді шешіңіз: \((0,4)^{2x-5} =(2,5)^{5x-2}\)

 13. \(6log_{3}^{2} x-12\log _{3} x=0\) теңдеуінің түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз:

 14. Өрнекті ықшамдаңдар: \(\frac{4\sin 25^{\circ } \cdot \sin 65^{\circ } }{\cos 40^{\circ } } \)

 15. Барлық екі таңбалы сандар қосындысы

 16. Функцияның туындысын табыңыз: \(y=e^{\sin 2x}\)

 17. \(f(x)=2x^{3} -\frac{3}{2} x^{2} +2\) функциясының [0;3] аралығындағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз

 18. ABC ұшбұрышында \(AC=10см<,\angle C=30^{\circ } ;\angle B=48^{\circ }\). AB қабырғасын табыңыз

 19. Шеңберінің ұзындығы 8π см болып келетін дөңгелектің ауданын табыңыз

 20. Өрнекті ықшамдаңыз: \(\frac{\cos (\alpha +\beta )+2\sin \alpha \cdot \sin \beta }{\cos (\alpha -\beta )}\)

 21. Теңсіздікті шешіңіз: \(4\sin 2x\cos 2x\ge \sqrt{2}\)

 22. ABCDA1B1C1D1 кубы берілген. AC1 түзуі мен ABCD жазықтығының арасындағы бұрыш

 23. Төртбұрышты дұрыс призма шар ішіне сызылған. Шар радиусы 5 см, ал призманың табанының қабырғасы 6 см болса, онда призманың биіктігін табыңыз

 24. 2-ден бастап, 98-ге дейінгі сандарды қоса есептегендегі натурал сандардың қосындысын табыңыз.

 25. Кітапханада ағылшын, француз және неміс тілінде кітаптар бар. Ағылшын тіліндегі кітаптар барлық кітаптардың 40%-ын, француз тіліндегілер ағылшын тіліндегінің 75%-ын қүрайды, ал қалған 210 кітап неміс тілінде. Кітапханада барлығы неше кітап?

Тақырыптың тесті